Wskazówki dotyczące zakupu ziemi

Wskazówki dotyczące zakupu ziemi

Zakup gruntów staje się coraz bardziej interesujący dla inwestorów, ponieważ stopy procentowe dla inwestycji pozostają niskie, a długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji w euro musi być wątpliwe. Przy zakupie atrakcyjnej działki skupia się na bezpieczeństwie nieruchomości.

Porady dotyczące kupowania ziemi w dobrej lokalizacji

Eksperci od nieruchomości są jasne: ziemie mają długoterminowy potencjał tylko wtedy, gdy ich lokalizacja jest dobra. Dlatego dobra infrastruktura powinna być dostępna w pobliżu pożądanej nieruchomości. Ostatecznie, w pewnym momencie chciałbyś uprawiać ziemię i tych, którzy poruszają się po potrzebnych zakupach i infrastrukturze transportowej, dzięki której warto żyć. Rozważanie to ma zastosowanie w taki sam sposób, jeśli chcesz zamieszkać, wynająć lub sprzedać siebie w domu, który ma zostać zbudowany na nieruchomości. Ale oprócz rozważenia sytuacji, jest jeszcze kilka wskazówek dotyczących zakupu ziemi, które należy rozważyć.

Cena gruntu jest kwestią negocjacji

Często spróbuj sprzedawców ziemi, aby sprawić wrażenie, że cena gruntu jest już ustalona. Ale jak wszystkie inne przedmioty, cena może być negocjowana. W tym kontekście ważne jest, aby uzyskać kompleksowe informacje na temat nieruchomości. Często można znaleźć czynniki, które można wykorzystać jako argument za niską cenę. Tak więc może istnieć trudny teren, który może później utrudnić wykopanie piwnicy. Lub w sąsiedztwie nieruchomości są czynniki amortyzacji, takie jak osiedla przemysłowe lub zanieczyszczone wody gruntowe. Istotne znaczenie dla ustalania cen ma również planowanie gminy dla dalszego rozwoju regionu. Musisz więc dowiedzieć się od społeczności, co należy zaplanować lub zbudować na dłuższą metę wokół nieruchomości.

Spotkanie z notariuszem musi być przygotowane w dłuższej perspektywie i kompleksowo

Istnieje wiele dobrych wskazówek dotyczących zakupu ziemi, które są związane z spotkanie z notariuszem. Dopiero po otrzymaniu notariusza, że ​​zakup ziemi jest doskonały, należy jednak wcześniej poinformować, które szczegóły umowy są określone przez umowę notarialną. Dlatego powinieneś otrzymać ekwipunek do ewidencji gruntów tak szybko, jak to możliwe i sprawdzić każdy szczegół nieruchomości. Tutaj są prawa drogi i inne ciężary, które mogą być trwale związane z nieruchomością lub że można zmienić notarialnie umowy. Umowa powinna zostać wysłana do notariusza na długo przed wyznaczonym terminem, aby mieć wystarczająco dużo czasu na jej zbadanie i opracowanie pytań, które możesz zadać notariuszowi. Niejasne klauzule umowy sprzedaży muszą zostać ogłoszone przez notariusza nie później niż po zawarciu umowy. Wszystkie istotne elementy zakupu gruntu (mapy, rysunki i plany) powinny również być częścią notarialnego zamówienia zakupu, aby można je było wykorzystać później, jeżeli wystąpią trudności z realizacją projektu budowlanego.

Płatność i przekazanie nieruchomości krok po kroku

Jest to ważna wskazówka dotycząca zakupu gruntu, że płatność i przeniesienie własności powinny być dokonywane stopniowo. W końcu chcesz uniknąć konieczności płacenia za nieruchomość, ale niektóre ustalenia dotyczące rozliczeń jeszcze nie weszły w życie. Na przykład na nieruchomości wciąż mogą znajdować się ładunki, których sprzedawca nie może już odebrać, jeśli już użył pieniędzy zapłaconych gdzie indziej. Po bezpiecznej stronie jest, jeśli tylko płaci się, po wpisaniu do księgi wieczystej tak zwanego "znaku ostrożności". został zarejestrowany. Inne warunki umowy zakupu mogą być również zabezpieczone faktem, że płatność jest początkowo przechowywana na osobnym koncie notariusza. Nie przekaże płatności, dopóki nie zorientuje się, że sprzedawca przestrzega wszystkich umów sprzedaży gruntów.

Obraz produktu: © Andreey / Shutterstock


Szukaj